मुख्य विभाग

औधोगिक क्षेत्र
title Filter     दाखविण्याचा# 
# लेखाचे शीर्षक हिट्स्
1 साखर कारखाने 240
2 तासगाव औद्योगिक क्षेत्र 939
3 इस्लामपूर औद्योगिक क्षेत्र 855
4 कवठेमहांकाळ औद्योगिक क्षेत्र 824
5 आष्टा औद्योगिक क्षेत्र 759
6 आटपाडी औद्योगिक क्षेत्र 763
7 शिराळा औद्योगिक क्षेत्र 1054