मुख्य विभाग

रक्तपेढी पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन
डॉ. शिरगावकर रक्तपेढी, सांगली २३७३०४४
सिव्हील हॉस्पीटल, सांगली २३७४६५१
वसंतदादा रक्तपेढी, मिरज २२२२३१९
मिशन हॉस्पीटल रक्तपेढी, मिरज २२२३२९१
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी २३७३०४४