मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष नाट्यसंमेलन नाट्यगीते संगीत पंडितराज जगन्नाथ
संगीत पंडितराज जगन्नाथ पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत पंडितराज जगन्नाथ - विद्याधर गोखले
  • सावन घन गरजे, बजाये - (मल्हार)
  • मदनाची मंजिरी साजिरी - (बागेश्री)
  • नयन तुझे जादुगार - (बिलावल)
  • जय गंगे भागीरथी - (कलावती)