मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष व्यक्ति परिचय कवी जनकवी - पी. सावळाराम
जनकवी - पी. सावळाराम पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका