मुख्य विभाग

आटपाडी पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

आपण जर खालीलपैकी एखाद्या गावाचे रहिवासी असाल किंवा ते आपले जन्मस्थान असेल तर त्या गावाची माहिती या वेबसाईटवर प्रसिद्धीसाठी पाठवा. तसेच आपल्या गावाची स्वतंत्र वेबसाईट करावयाची असल्यास किंवा खालील गावांच्या नावात व अन्य काही चूक आढळल्यास कृपया तसे कळवावे ही विनंती.

अंबेवाडी Ambewadi पात्रेवाडी Patrewadi
अवळाई awalai पारेकरवाडी Parekarwadi
आटपाडी Atpadi  पिंपरी खु. Pimpri K
उंबरगाव Umbargaon पिंपरी बु. Pimpri B.
औंटेवाडी Ountewadi पिसेवाडी Pisewadi
करगणी Karagani पुजारवाडी Pujarwadi
कामकात्रेवाडी Kamkatrewadi बनपुरी Banapuri
कामत Kamat बालेवाडी Balewadi
काळेवाडी Kalewadi बोंबेवाडी bombewadi
कुरुंदवाडी Kurundwadi भिंगेवाडी Bhingewadi
कोठोली Kotholi माडगुळे Madgule
खरसुंडी Kharsundi मानेवाडी Manewadi
खवासपूर Khavaspur मापटेमळा Maptemala
गवळेवाडी gavalewadi मासाळवाडी Masalwadi
गुळेवाडी Gulewadi मिटकी Mitki
गोमेवाडी Gomewadi मुधेवाडी Mudhewadi
घरविकी Gharviki येवलेवाडी Yevalewadi
घाणंद Ghanand राऊतवाडी Rautwadi
चिंचाळे Chinchale राजेवाडी Rajapur
जांभुळणी Jambhulani लेंगरेवाडी Lengarewadi
झरे Zare, निंबवडे Nimbavade लोटेवाडी Lotewadi
तडवळे Tadvale वळवणValvan
तळेवाडी Talewadi वा. पा. वाडी Va. Pa. Wadi
दिघंची Dighanchi वाकसेवाडी Vakasewadi
देशमुखवाडी Deshmukhwadi विठलापूर Vithalapur
धावडवाडी Dhavadwadi विभूतवाडी Vibhutwadi
नेलकरंजी Nelkaranji शेटफळे Shetfale
पडळकरवाडी Padalkarwadi सोनारसिद्धनगर Sonarsiddhnagar
पळसखेड Palaskhed हिवथड Hivthad
पांढरेवाडी Pandharewadi *******