मुख्य विभाग

आंबराई उद्यान पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
सांगली शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणारे आंबराई उद्यान वृक्षवेलींनी बहरलेले असते. आंबराई उद्यान म्हणजे सांगलीचा नैसर्गिक ठेवा आहे. शासनाच्या उपवने व उद्याने विभागाच्या प्रयत्नाने तयार झालेले हे उद्यान सध्या सांगली महानगरपालिकेच्या देखरेखीखाली आहे.