मुख्य विभाग

सांगली हॉबी सर्कल पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
क्रमांक
नाव
छंद संपर्क फोन

श्री. आनंद आठवले देशी, विदेशी नाणी, नोटा ९८९०३५९७९८
श्री आनंद बाहेती प्राचीन नाणी, विदेशी नाणी, नोटा (०२३०)२४३८१२२
श्री. गोपाळ बापट देशी, विदेशी नाणी २६०१२७६
आफताब बेलेरी स्टॅंप्स, करन्सी २२२७१४६
विनोद भेडसगावकर देशी, विदेशी नाणी, नोटा, बॉड पेपर, मेडल्स,ग्रंथ २२२३३४७
सुदीप देवधर विविध आकाराची खोडरबर २३३०४८५
सौ. शैलजा सुभाष देशमाने काष्ठ शिल्पे, प्राचीन वस्तू व पेंटिग्ज २३२२००७
मधुकर घारगे ऎतिहासिक व कलात्मक प्राचीन वस्तू २३२६०७१
खिमजीभाई हरीया देशी नाणी, नोटा, तिकिटे, स्टॅंप पेपर २३७७७७०
१०
निमेश हरीया स्टॅंप्स, नाणी, बॅंकनोट, स्वाक्षरी २३२०५३४
११
भगवान जाधव जुनी नाणी, नोटा, काडेपेटी, तिकिटे, ग्रिटिंग कार्ड २५७००१
१२
बळवंत जोशी व्यंगचित्रे, विदेशी नाणी २३२०९२३
१३
रमेश कांकाणी देशी ,विदेशी नाणी नोटा, स्टॅंप्स २२२२२३५
१४
चंद्रहास खाडिलकर नाणी, नोटा, पोस्टल स्टेश, स्टॅंप्स, स्वक्षरी,फोनकार्ड, शंखशिंपले २३२२३०५
१५
वसंतदादा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल   २३२३७४६
१६
सर्वोपचार रूग्णालय   २३७४६५१, २३७४६५२, २३७४६५३, २३७४६५४, २३७४६५५
१७
डॉ. परांजपे हॉस्पिटल   २३७६५७४
१८
जी. एस. कुलकर्णी   २२२२५९०
१९
जनसेवा विश्वस्त   २३१०७५३
२०
डॉ. लिमये   २३०३१४६