मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष साहित्य कविता स्वातंत्र्य दिनानिमित्य--राष्ट्रभक्तिपर गीत
स्वातंत्र्य दिनानिमित्य--राष्ट्रभक्तिपर गीत पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
रक्त सांडले तयांस,    नम्रपणे वंदू दे  ।
        स्वतंत्र आज जाहलॊ,  तुतारी भेरि वाजू दे ॥ धृ ॥
     रक्त तप्त होऊनी , सुप्त मनॆ पेटुनी ।
       इंग्रजास हकलुनी , दीर्घ लढा जिंकुनी ।
         विजय साजरा करू , निशाण फडकू दे  ॥ १ ॥
     वैरभाव विसरुनी, सर्व एक होऊनी ।
        मातृभूमि पुत्र मी, हीच जाण ठेवुनी ।
          सौख्य सदन फुलवण्या, अपार कष्ट घे ॥ २ ॥
     मातृभूमि भंगण्या, शत्रू दारी ठाकला ।
        बांब स्फोट घडवुनी, दडुनी इथे बैसला ।
          शोधुनी तयास आज, कंठ स्नान घालु दे ॥ ३ ॥ 
     पश्चिमेस शत्रू तो, कधी न देई शांतता ।
        उत्तरेस आक्रमून, चीन दुखवी भारता ।
           रक्षण्यास भारतास ,शस्त्र हाती घे ॥ ४ ॥
     शस्त्र अस्त्र घेऊनी, तरूण सज्ज होऊनी ।
        घेई उचल सज्ज हो, रणांगणात गर्जुनी ।
           विजय पूर्ण मिळवुनी, सिंहनाद होऊ दे ॥ ५ ॥
     अध्यात्माने देऊ आपण, सर्व जगाला शांतता ।
        विद्न्यानाच्या माध्यमातुनी, वैभवी चढवू भारता ।
           मातृभूमिला सुवर्णभुमि, हेच स्वप्न असू दे ॥ ६ ॥
प्रा. एच. यू.कुलकर्णी.
फो.२३०५७७३              विश्रामबाग, सांगली.