मुख्य विभाग

आटपाडी औद्योगिक क्षेत्र पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
सूचना- खालील माहिती सुमारे पाच वर्षांपूर्वी एम.आयडीसीकडून प्राप्त झाली होती. त्यात बदल व सुधारणा झाली असल्याची शक्यता आहे. केवळ ढोबळ आराखडा समजावा यासाठी ही दिली आहे. सद्यस्थितीतील माहिती उपलब्ध झाल्यावर ती येथे देण्यात येईल.