मुख्य विभाग

महत्त्वाचे फोन नंबर पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
महत्त्वाचे फोन नंबर
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप


क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

कौस्तुभ पोळ (साप पकडणे) ९२२६०१४१२५
तबरेज खान (साप पकडणे) ९८८१२४७५२०
श्री गणपती मंदीर २३७३६२९
सांगली म्युझीयम २३७६९१३