मुख्य विभाग

औद्योगिक वसाहती पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
औद्योगिक वसाहती
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

जिल्हा उद्योग केंद्र २६७१४७०, २६७०७६२
पलूस औद्योगीक वसाहत २२६०३०
वसंतदादा औद्योगिक वसाहत २३१००१०
मिरज औद्योगिक वसाहत २२११९५८
एम्.आय्.डी.सी., कुपवाड २६७१३९८
फॅक्टरी इन्स्पेक्टर २६७२३५९