मुख्य विभाग

महामंडळे पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
महामंडळे
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग विकास महामंडळ २६७११३०
म. फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ २३२५६५९
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ २६७०५५४
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) २६७००७८
महाराष्ट्र हौसींग फायनान्स २६७१७४०
एम्.आय्.डी.सी., सांगली. २६७०५९४
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सांगली. २६७०१४३