मुख्य विभाग

सहकारी संस्था पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
सहकारी संस्था
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

वसंतदादा शे.स.स.सा.कारखाना २३१०६११-१६
गणपती जि. सह. गॅस विभाग २३७७१९५/२३७३२९३
गणपती जि. सह. कापड विभाग २३७२९१४
गणपती जिल्हा सह., मार्केट यार्ड २६७०४७९
वारणा व्हॅली संघ २६७०३६०
मिरज पश्चिम भाग कोड २६७०४८२
खानापूर तालुका संघ २६७२६७५
मजूर फेडरेशन, सांगली. २३२५९३१
द्राक्ष बागायतदार संघ, सांगली २६७२४०५/२६७०५०५
१०
मैलमजदूर पगारदार नोकरांची पतपेढी २३७५५७२
११
मार्केटिंग फेडरेशन, सांगली. २६७०८२०
१२
जि.प.कर्मचारी क्रेडीट सोसायटी २३२००२२
१३
आण्णासाहेब पाटील जि.प.कर्मचारी पतसंस्था २३७३७१९
१४
शासकीय दुध योजना, मिरज. २२२२८३७
१५
दुग्ध विकास अधिकारी, मिरज २२२२८३७
१६
कृष्णा खोरे दुध संघ. मिरज. २२२३७३१
१७
वसंत दुध संघ, मिरज. २२२३०३२
१८
पाटणे गॅस, सांगली. २३२००२६
१९
सांगली गॅस २६२२२१२ / २६२१८८५
२०
महाराष्ट्र गॅस, सांगली. २३७५६००