मुख्य विभाग

कै. हरी नाना पवार पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

कुस्ती क्षेत्रातील नामवंत मल्ल म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांची नदीकाठी केशवनाथ मंदिराच्या परिसरात तालिम आहे. ज्योतिरामदादा सावर्डेकर यासारखे भारतभीम म्हणून नावलौकिक मिळवलेले पैलवान त्यांच्या शिष्यगणात होते.त्यांनी इतरांना मल्लविद्येचे शिक्षण दिले. आमदार संभाजी पवार हे त्यांचेच सुपुत्र.