मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष नाट्यसंमेलन नाट्यक्षेत्रातील व्यक्तीपरिचय प्रखर देशभक्त नाट्याचार्य कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर
प्रखर देशभक्त नाट्याचार्य कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका