मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष नाट्यसंमेलन नाट्यक्षेत्रातील व्यक्तीपरिचय नाट्यसेवा करणारे नाट्याचार्य गोविंद बल्लाळ देवल
नाट्यसेवा करणारे नाट्याचार्य गोविंद बल्लाळ देवल पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका