मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष नाट्यसंमेलन नाट्यगीते संगीत धन्य ते गायनी कळा
संगीत धन्य ते गायनी कळा पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत धन्य ते गायनी कळा - गोपालकृष्ण भोबे - १६-११-६८
  • हे करुणाकरा ईश्वरा, - (मारवा)
  • दान करी रे गुरुधन - (बागेश्री)
  • चिरंजीव राहो जगी या - (ललत)