मुख्य विभाग

संगीत ययाति-देवयानी पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत ययाति-देवयानी - वि. वा. शिरवाडकर - २० ऑगस्ट १९६८
  • यतिमन मम मानित त्या - (देस)
  • मी मानापमाना नच मानितो - (बिहागडा)
  • प्रेम वरदान - (गावती)
  • सर्वात्मका सर्वेश्वरा - (भैरवी)
  • तम निशेचा सरला - (भैरवी)