मुख्य विभाग

संगीत स्वर सम्राज्ञी पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत स्वर सम्राज्ञी - विद्याधर गोखले - २ डिसें. १९७२
  • कशी केलीस माझी दैना - (यमन)
  • एकलीच दीपकळी मी अभागिनी - (सोहनी)
  • रे तुझ्यावाचून काही येथले अडणार नाही - (तिलंग)