मुख्य विभाग

संगीत जय जय गौरीशंकर पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत जय जय गौरीशंकर - विद्याधर गोखले - १४ ऑगस्ट १९६६
  • भरे मनात सुंदरा
  • निराकार ओंकार - (सावनी कल्याण)
  • नारायणा रमा रमणा - (नटभैरव)
  • कशी नाचे छमाछम मत्तमयूरी - (मांड)