मुख्य विभाग

संगीत मदनाची मंजिरी पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत मदनाची मंजिरी - विद्याधर गोखले
  • मानिनी सोड तुझा अभिमान - (मल्हार)
  • तारिल तुज - (अंबिका)
  • अंग अंग तव अनंग - (सोहनी)
  • ऋतुराज आज मनी आला - ( छाया मल्हार)