मुख्य विभाग

संगीत देवमाणूस पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत देवमाणूस - नागेश जोशी
  • छळी जीवा दैवगती अशी - (भैरवी)
  • चांद माझा हा हासरा - (पहाडी)
  • दिलरुबा मधुर हा दिलाचा - (भीमपलास)