मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष आपली सांगली सांगलीतील प्रसिद्ध व्यक्तींचे फोटो
सांगलीतील प्रसिद्ध व्यक्तींचे फोटो पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
सांगलीतील काही प्रसिद्ध व्यक्तींचे फोटो खाली दिले आहेत. इतर अनेक व्यक्तींचे फोटो उपलब्ध झाले नाहीत. वाचकांनी ते पाठविल्यास त्यांचा याठिकाणी समावेश करण्यात यॆईल.