मुख्य विभाग

सांगली नगरवाचनालय पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
"सांगली नगरवाचनालय"
श्री.अविनाश रामकॄष्ण टिळक (अध्यक्ष)
श्री.मनोहर भीमराव घाटे (कार्यवाहक)
सांगली जिल्हा नगरवाचनालय,सांगली
फोन नंबर :- ०२३३-२३७७७३८ / २३२०९१३
मोबाइल नंबर :- ९८६०४२११६९