मुख्य विभाग

आझाद मेडीकल फाउंडेशन पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
श्री. इम्रान नायकवडी
आझाद मेडीकल फाउंडेशन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, मिरज
फोन नंबर :- ०२३३-२२२२४२०
मोबाइल नंबर :- ९३७०३७२३००