मुख्य विभाग

समूह तंत्रनिकेतन पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
प्रा. सुनिल नारायण कुलकर्णी
प्रकल्प अधिकरी समूह तंत्रनिकेतन
विभाग कार्यवाह रा.स.संघ
२३, रामसेतू क्रांतीनगर,
वानलेसवाडी,
सांगली.
फोन नंबर :- ०२३३-२६०१४३५ / २३००३८२
मोबाइल नंबर :- ९४२३१४९४२१