मुख्य विभाग

कर्णबधिर विद्यालय पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
कर्णबधिर विद्यालय
श्री.अदिनाथ महादेव नेमाणे
कै.वैद्य व्यंकटराव यादव चॅरिटेबल संचलीत
शिरोळ
जिल्हा :- कोल्हापूर
मोबाइल नंबर :- ९६८९११६२००