मुख्य विभाग

मूकबधीर मुलांची शाळा पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
मूकबधीर मुलांची शाळा
श्री.दिलीप नेर्लीकर मोबाइल नंबर - ९४२३८६९२७३
डॉ.कांती शहा मोबाइल नंबर - ९८२२०९०१११
श्री.चंद्रकात पाटील मोबाइल नंबर - ९८२२०१४७५१
द्वारा सांगली जायंट्रस,
चॅरीटेबल संस्था,माने चॊक,१०० फुटी रोड,
सांगली