मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष व्यक्ति परिचय साहित्यिक पेठेचे शंकर खंडू पाटील
पेठेचे शंकर खंडू पाटील पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका