मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष व्यक्ति परिचय साहित्यिक ग्रामीण कथाकार - द. का. हसमनीस
ग्रामीण कथाकार - द. का. हसमनीस पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका