मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष व्यक्ति परिचय साहित्यिक ग्रामीण साहित्यकार - म. भा. भोसले
ग्रामीण साहित्यकार - म. भा. भोसले पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका