मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष ध्वनीचित्रफिती संगणकावर मराठी इन्स्क्रिप्टच्या कळपाटाची ओळख
इन्स्क्रिप्टच्या कळपाटाची ओळख पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

इन्स्क्रिप्टच्या कळपाटाची ओळख
http://www.mymarathi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1213&Itemid=51 सुशांत देवळेकर | Dec 10, 2010
युनिकोडातून मराठी लिहिण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इन्स्क्रिप्ट ह्या कळपाटाच्या प्रमाण आराखड्याची ओळख करून देणारी दृक्-श्राव्य शिकवणी