मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष मुक्त ज्ञानभांडार चित्रफिती ग्राम सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर
ग्राम सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
परभणी येथील स्वप्नभूमी या Hover here to see tooltip संस्थेच्या संशोधन प्रकल्पासाठी ज्ञानदीपने ग्राम सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर बनविले होते. त्या सॉफ्टवेअरचा डेमो.