मुख्य विभाग

वरदहस्त पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

ऎसी शक्ती नाही जगती हनुमानासम ती गती
शरणागत जे येताती त्या देई मारूती सन्मती . . . ॥ध्रु.॥

नारी किंवा नर ऎसा ना भेद असे कधि त्याप्रती
नियमित व्यायामा करी त्या मिळे मारूतीसम शक्ती . . . १

ऎसी शक्ती नाही जगती हनुमानासम ती गती
शरणागत जे येताती त्या देई मारूती सन्मती . . . ॥ध्रु.॥

साधे ताजे घरचे खाणे घेई रोज जो दिनराती
आरोग्याची खाणचि देई मारूती त्या सुजनाप्रती . . . २

ऎसी शक्ती नाही जगती हनुमानासम ती गती
शरणागत जे येताती त्या देई मारूती सन्मती . . . ॥ध्रु.॥

लोभ मोह अन्‌ मदमत्सरा त्यागुनी जगी जे वर्तती
सुखशांती अन्‌ समाधान दे मारूती त्या सुजनाप्रती . . . ३

ऎसी शक्ती नाही जगती हनुमानासम ती गती
शरणागत जे येताती त्या देई मारूती सन्मती . . . ॥ध्रु.॥

मधुर मुलायम मृदुस्वरे जो करी जनामधि जागृती
मारूतीराया येई सहाया सदा अशा सुजनाप्रती . . . ४

ऎसी शक्ती नाही जगती हनुमानासम ती गती
शरणागत जे येताती त्या देई मारूती सन्मती . . . ॥ध्रु.॥

मदत करी जो सदा दुजासी स्वार्थाची ना त्या खंती
वरदहस्त तो मारूती ठेवी सदा अशा सुजनाप्रती . . . ५

ऎसी शक्ती नाही जगती हनुमानासम ती गती
शरणागत जे येताती त्या देई मारूती सन्मती . . . ॥ध्रु.॥