मुख्य विभाग

आंबामोहोर पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
लेखन सौ. शुभांगी सु. रानडे   

आला चैत्र हा दारी लागे आंबा मोहरू
मोहराचा गंध आसमंती ये भरू . . . ध्रु.

पानोपानी आंबा हा कैसा डवरुनि येई
आम्रतरूवरी मंजुल कोकिलकूजन होई सुरू . . . १

मंद वात सुटता झुळूक गोडशी येई
आम्रमंजिरीसंगे भ्रमरगुंजारव हो सुरू . . . २

किमया देवाजीची ही पाहुनि मनमोहित होई
आनंदाने मनमोराचे नर्तन होई सुरु . . . ३