मुख्य विभाग

दैनिके पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
दैनिके
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

महाराष्ट्र टाईम्स् ३७२४२२, २३२८५२२
लोकमत ९८५०७६८१५१/२३११९६२
पुढारी ९७६५५६६१५८/२३२४५८१
तरुण भारत ९४२२७५२६०५/२३३२०६६
सकाळ ८८०५०११५४४/२३२३१३१
लोकसत्ता २३७२५००
पुण्यनगरी ९४२१२२२९२२/२३७३८९८
अग्रदूत २६२२५१७, २६२३३५१
केसरी ९०११०३६४१९/२३१०७३७
१०
नवसंदेश २३३२३७३
११
ललकार ९८२३१४७४५८/२५३०२७८
१२
जनप्रवास ९४२३२५९१९१/२३७७७७६
१३
सम्राट ९८८१०९११०६/२३३३४१६-१७
१४
प्रतिध्वनी २२२१९४६
१५
आकाशवाणी २३३१८९०
१६
सत्यदूत २५३०४१४
१७
सामना २३३१०१०
१८
सनातन प्रभात २२२८४७३
१९
नवाकाळ २३७५८५९
२०
महासत्ता २३७३७५५
२१
केबल न्यूज ९८६०१०४५४७
२२
नवशक्ती २६७२९७९
२३
प्रतिनिधी २५३०४७१
२४
किसान प्रेस फोटोग्राफर २६२१५९६
२५
लोकमत ९८२३३६५५९३ / ९८२२३४६००८
२६
पुढारी ९८८११९७६२१
२७
सकाळ ९८२२०१०४५५
२८
तरुण भारत २३३१०६६
२९
साप्ताहिके विजयंत आपले जग (वाल्मीकी) २३७६४११
३०
कि.वाडी २२२०५८
३१
लोकप्रवास २६२२२७८
३२
बिझनेस एक्स्प्रेस २३७६९८०
३३
म.मा.करवली ९९२२२७१४१७ /९७६४८८४८६५
३४
लोकनायक २२२३२५३/२२२२९८०
३५
आरोळी २३७६५२६
३६
रयत (विटा) २७२०९३
३७
कृष्णाकाठ २६७०२५९
३८
समाधान २५३०२७८
३९
वार्तामंच विटा २७३३४५
४०
सांगली जिल्हा युवक समाचार २३०४०७७/२२१२७७२
४१
जिनदास ९४२३२६७७४६/२३२१२२१
४२
मिरज रहदारी २२२२२८४
४३
कामगार जगत २३२३८४५
४४
जे. के. टाईम्स मिरज २२२४६३८