मुख्य विभाग

तासगांव पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

आपण जर खालीलपैकी एखाद्या गावाचे रहिवासी असाल किंवा ते आपले जन्मस्थान असेल तर त्या गावाची माहिती या वेबसाईटवर प्रसिद्धीसाठी पाठवा. तसेच आपल्या गावाची स्वतंत्र वेबसाईट करावयाची असल्यास किंवा खालील गावांच्या नावात व अन्य काही चूक आढळल्यास कृपया तसे कळवावे ही विनंती.

अंजनी Anjani पुणदी Punadi
आरवडे Aaravade पेड Ped
कचरेवाडी Kacharewadi बलगवडे Balgavade
करोली एम. Karoli M बस्तवडे Bastavade
कवठेएकंद Kavathe ekand बिरनवाडी Biranwadi
किंडरवाडी Kindarwadi बेंद्री Bendri
कुमठे Kumathe बोरगांव Borgaon
कौलगे Koulage भोगावती Bhogavati
खा. धामणी Kha Dhamani मणेराजुरी Mnaerajuri
खुजगांव Khujgaon मतकुणकी Matkunaki
गोटेवाडी Gotewadi मांजर्डे Manjarde
गौरगांव Gourgaon यमगरवाडी Yamagarwadi
चिंचणी Chinchani येळवी Yelavi
चिखलगोठण Chikhalgothan योगेवाडी Yogewadi
जरंडी Jarandi राजापूर Rajapur
जुळेवाडी Julewadi लिंब Limb
झेरली Zerali लोकरेवाडी Lokarewadi
डोंगरसोनी Dongarsoni लोडे Lode
ढवळी Dhavali वंजारवाडी Vanjarwadi
तासगांव Tasgaon  वज्रचौंडे Vajrachoude
तुरची Turchi वडगांव Vadgaon
दहीवाडी Dahivadi वाघापूर Waghapur
धुळगांव Dhulgaon वायफळे vayafale
नरसेवाडी Narasewadi वासुंबे Vasumbe
नांगांव Nagaon विसापूर Visapur
नांगाव कवठे Nagaon Kavathe शिरगांव Shirgaon
नागेवाडी Nagewadi शिरगांव वि. Shirgaon V.
निबंळक Nimbalak सावर्डे Sawarde
निमणी Nimani सावळज Savalaj
नेहरूनगर Nehrunagar सिद्धेवाडी Siddhewadi
पानमळेवाडी Panmalewadi हातनोळी Hatnoli