मुख्य विभाग

शिराळा पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

आपण जर खालीलपैकी एखाद्या गावाचे रहिवासी असाल किंवा ते आपले जन्मस्थान असेल तर त्या गावाची माहिती या वेबसाईटवर प्रसिद्धीसाठी पाठवा. तसेच आपल्या गावाची स्वतंत्र वेबसाईट करावयाची असल्यास किंवा खालील गावांच्या नावात व अन्य काही चूक आढळल्यास कृपया तसे कळवावे ही विनंती.

अंत्री Antri पाचुंब्री Pachumbri
आरळे Aarale पाडळी Padali
इंग्रुळ Ingrul पाडळीवाडी Padalwadi
उपळवे Upalave पावलेवाडी Pawalewadi
औंढी Oundhi पुनवत Punvat
कणदूर Kanadur प्रचितगड Prachitgad 
कदमवाडी Kadamwadi  फुफीरे Fufire
करंगुळी Karanguli बहिरेवाडी Bahirewadi
करमाळे Karmale बांबवडे Bambawade
कांदे Kande बिउर Biur
कापरी Kapari बिळाशी Bilashi
काळुंद्रे Kalundre बेलवाडी Belwadi
किनरेवाडी Kinarewadi भागाई Bhagai
कोकरूडKokrud भाटवाडी Bhatwadi
कोडाईवाडी Kodaiwadi भाटशिरगांव Bhatshirgaon
खिरवडे Khirwade भोगांव Bhogaon
खुंदलापूर Khundalapur मणदूर Manadur
खुजगांव Khujgaon मांगरूळ Mangrul
खेड Khed मांगले Mangale
खैराळे Khairale मानेवाडी Manewadi
गवळेवाडी Gavalewadi माळवाडी Malwadi
गवे Gave  मेणी Meni
गिरजवडे Girajwade मोरेवाडी Morewadi
गुढे Gudhe  मोहरे Mohare
गोरखनाथ मठ Gorakhnath math येळापूर Yelapur
चरण Charan रांजणवाडी Ranjanwadi
चांदोली बु. Chandoli B. रिळे Rile
चिंचोळी Chicholi रुंदीव Rundiv
चिखली Chikhali रेड Red
झोळंबी Zolambi लाडेवाडी Ladewadi
टाकळ Takal वाकुर्डे खु. Vakurde K
टाकवे Takve वाकुर्डे बु.Vakurde B.
डोंगरवाडी Dongarwadi वाडी Wadi
ढोलेवाडी Dholewadi वामरेवाडी Vamarewadi
तडवळे Tadavale वेती Veti
देववाडी Devwadi शिरसटवाडी shirsatwadi
धसवाडी Dhaswadi शिराळा Shirala
धामवडे Dhamvade शिराळा Shirala
नांदोली Nandoli शिवणी Shivani
नाटवडे Natwade शिवरवाडी Shivarwadi
नाटोली Natoli सागांव Sagaon
निवळे Nivale सिद्धेश्वर Siddheshwar
पणुंब्रे Panumbre सोनवडे Sonawade
पांचगणी Pachgani हतेगांव Hategaon