मुख्य विभाग

पलूस पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

आपण जर खालीलपैकी एखाद्या गावाचे रहिवासी असाल किंवा ते आपले जन्मस्थान असेल तर त्या गावाची माहिती या वेबसाईटवर प्रसिद्धीसाठी पाठवा. तसेच आपल्या गावाची स्वतंत्र वेबसाईट करावयाची असल्यास किंवा खालील गावांच्या नावात व अन्य काही चूक आढळल्यास कृपया तसे कळवावे ही विनंती.

अंकलखोप Ankakhop  पलूस Palus
अनुगडेवाडी Anugadewadi  पुणदी Punadi
आंधळी Aandhali  बांबवडे Bambavade
आमणापूर Aamanapur  बुरुंगवाडी Burungwadi
किर्लोस्करवाडी Kirloskarwadi  बुर्ली Burli 
कुंडल Kundal ब्रह्मनाळ Brahmanal 
खंडोबाची वाडी Khandobachi wadi  भिलवडी Bhiwadi 
खटाव Khatav  माळवाडी Malwadi 
घोगांव Ghogaon  मोराळे Morale 
चोपडेवाडी Chopadewadi  राडेवाडी Radewadi 
तावदारवाडी Tavdarwadi रामानंदनगर Ramanandnagar
तुपारी Tupari  वसगडे Vasagade
दह्यारी Dahyari  सांडगेवाडी Sandagewadi 
दुधोंडी Dudhondi  सावंतपूर Sawantpur
नागठाणे Nagthane  सुखवाडी Sukhwadi 
नागराळे Nagarale  ********