मुख्य विभाग

कडेगाव पीडीएफ प्रिंट ई-मेल

आपण जर खालीलपैकी एखाद्या गावाचे रहिवासी असाल किंवा ते आपले जन्मस्थान असेल तर त्या गावाची माहिती या वेबसाईटवर प्रसिद्धीसाठी पाठवा. तसेच आपल्या गावाची स्वतंत्र वेबसाईट करावयाची असल्यास किंवा खालील गावांच्या नावात व अन्य काही चूक आढळल्यास कृपया तसे कळवावे ही विनंती.

अंबक Ambak  पाडळी Padali 
अंबेगाव Ambegaon बेलवडे Belvade
अपसिंगे Apsinge बोंबलेवाडी Bomblewadi
अमरापूर Amarapur भिकवाडी खु. Bhikwadi K. 
आसद Aasad येडे Yede 
उपाळे मायणी Upale mayani  येतगाव Yetgaon
कडेगाव Kadegaon येवळेवाडी Yevalewadi
कडेपूर Kadepur रामपूर Rampur
कान्हारवाडी Kanharwadi रायगाव Raygaon
कुंभारगाव Kumbhargaon रायबाग Raybag
कोतवडे Kotavade  वडगाव Vadagaon
कोतीज Kotij वांगी Vangi 
खंबाळे (औंध) Khambale(Oundh) वाडिये Wadiye
खेराडे वांगी KheradeVangi  विहापूर Vihapur 
खेराडे विटा Kherade Vita शामगाव Shamgaon
चिंचणी वांगी Chinchani Vangi  शाळगाव Shalgaon 
चिखली Chikhali शिरगाव Shirgaon
जाधववाडी Jadhavwadi शिरसगांव Shirasgaon
ढाणेवाडी Dhanewadi  शिवणी Shivani
तडसर Tadsar  शेळकभाव Shelakbhav
तुपेवाडी Tupewadi सासपडे Saspade
तोंडोली Todoli सोनकिरे Sonkire
देवराष्ट्रे Devrashtre सोनसळ Sonsal
नहावी Nahavi सोहोली Soholi
निमसोड Nimsod हणमंतवाडीये Hanamantwadiye
नेरली Nerli  हिंगणगाव खु. Hingangaon K
नेवरी Nevari  हिंगणगाव बु.Hingangaon B.