मुख्य विभाग

ऐतिहासिक विहीर,मिरज पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
मिरज येथे आदिलशहाच्या काळातील हैदरखान नावाच्या सरदाराने ७५० वर्षापूर्वी १५० बाय १५० फूट आकाराची व ६० फूट खोल अशी विहीर बांधली आहे.