मुख्य विभाग

प्रतापसिंह उद्यान पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
सांगली शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एक आकर्षक असे उद्यान तयार केले असून या उद्यानास भूतपूर्व सांगली संस्थानचे युवराज कै. प्रतापसिंह यांचे नाव देण्यात आले आहे. या उद्यानात एक सुसज्ज असे प्राणी संग्रहालय असून त्यामध्ये वन्य प्राणी व विविध प्रकारचे रंगी-बेरंगी पक्षी ठेवण्यात आले आहेत.